• Monitoring obiektów

  Monitoring obiektów

  W ofercie Agencji Ochrony Legion znajduje się usługa stałego monitorowania obiektów. Po zainstalowaniu systemu alarmowego na obiekcie zostaje on podłączony do całodobowego Centrum Monitoringu. Istnieje również możliwość dostosowania i modernizacji istniejącego już systemu alarmowego Klienta do wymagań naszego Centrum Monitoringu. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operator Centrum Monitoringu podejmuje właściwą dla danego zdarzenia decyzję: informuje o zaistniałym zdarzeniu właściciela obiektu, policję, straż pożarną lub wysyła patrol interwencyjny. W razie stwierdzenia awarii systemu alarmowego dyżurny wysyła do Klienta serwis techniczny działający 24h.

   

 • Ochrona fizyczna

  Ochrona fizyczna

  Agencja Ochrony Legion świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia własnymi, wykwalifikowanymi agentami ochrony, którzy posiadają fachową wiedzę, doświadczenie i sprzęt potrzebny do wykonywania zlecenia.
  Ochrona osób ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej naszych klientów, a ochrona mienia polega na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrony fizycznej podejmujemy się we wszystkich obiektach, bez względu na ich wielkość, lokalizację czy charakter. Chronimy już ponad 2000 obiektów, w tym domy prywatne, sklepy, galerie handlowe, banki, sądy, inne urzędy państwowe oraz wiele firm prywatnych.

  Agencja Ochrony Legion zatrudnia obecnie ponad 60 pracowników, w których zakresie leży świadczenie usług ochrony osób i mienia. Realizacja wszelkich wyzwań związanych z ochroną osób i mienia odbywa się z uwzględnieniem obowiązującego prawa, poszanowaniem interesu Klienta, oraz z zachowaniem wysoko cenionych przez nas zasad etyki i sztuki zawodowej.

 • Konwoje i Inkaso

  Konwoje i Inkaso

  Agencja Ochrony Legion zajmuje się również konwojowaniem wartości pieniężnych. Jest to działalność polegająca na przewożeniu wartości pieniężnych przez konwojentów poza obiekt przedsiębiorcy, gwarantująca ochronę środków przed kradzieżą lub napadem.
  Wykwalifikowani i specjalnie tym zakresie przeszkoleni pracownicy Agencji Ochrony Legion upoważnieni są do przyjmowania wartości pieniężnych od zleceniodawcy, przewożenia ich i zdawania w określonym miejscu lub instytucji bankowej. Z uwagi na wysokie ryzyko i szczególną odpowiedzialność do konwojowania pieniędzy delegowani są pracownicy o najwyższych kwalifikacjach. Przygotowywanie każdego konwoju planowane jest z wielką starannością i uwzględnia wszelkie możliwe do przewidzenia czynniki zagrożenia. W celu zmniejszenia ryzyka utraty konwojowanych wartości są one dodatkowo objęte ubezpieczeniem.

   

 • Patrole interwencyjne

  Patrole interwencyjne

  Patrole interwencyjne to jeden z podstawowych filarów działania systemu monitoringu. Pracownicy patroli wyposażeni są w nowoczesny system łączności z Centrum Monitoringu Agencji Ochrony Legion. Wzbudzenie alarmu poprzez czujniki lub przy użyciu przycisków napadowych ochranianego obiektu powoduje natychmiastowe przesłanie informacji do Centrum Monitoringu. Dyżurny Centrum działa zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa i natychmiast uruchamia grupy interwencyjne w celu szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Centrum monitoringu działa całą dobę, odpowiedzialne i solidne wykonywanie usługi polega bowiem na szybkości i sprawności działania patroli interwencyjnych. Grupy interwencyjne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji usługi i przez cały czas akcji pozostają w stałej łączności z dyżurnym stacji monitorowania alarmów informując o aktualnej sytuacji na chronionym obiekcie. Dyżurny Centrum Monitoringu informuje w międzyczasie o zaistniałym zdarzeniu właściciela obiektu lub osobę wyznaczoną do kontaktu.
  Przywiązujemy dużą wagę do właściwego doboru i wyszkolenia pracowników ochrony, naszym priorytetem jest podjęcie zawsze szybkiej i skutecznej interwencji. Dbamy przede wszystkim o poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów. Wszyscy pracownicy są wysoko wykwalifikowanie, sprawni fizycznie, potrafią szybko podejmować właściwe decyzje.

   

 • Mobilna wieża monitorująca

  Mobilna wieża monitorująca

  To zupełna nowość w branży Secuirty. Produkujemy, wynajmujemy bądź sprzedajemy specjalny system monitorujący.
  Mobilna WIeża Monitoringu to produkt, który ma stałe połączenie z naszym centrum monitoringu i jest podłączony do stałego zasilania bądź jest zasilania z baterii fotowoltaicznych. Sprzęt ten znajduje zastosowanie podczas dużych imprez oraz placach budowy w celu poprawy bezpieczeństwa.

  Wysokiej jakości kamera 360 znadująca się na szczycie masztu dająca możliwość monitorowanie całego placu budowy bądź wydarzenia.

  Posiada mechaniczny maszt teleskopowy, który rozkłada się na 7 metrów oraz czujniki ruchu, które natychmiastowo przekazują informację o zagrożeniu.

  Dzięki nagłośnieniu system niezwłocznie po wykryciu zagrożenia wydaje komunikat o nakazaniu opuszczenia terenu.

  System jest prosty w obsłudzę oraz w transporcie, wystarczy podpiąć pod haka samochodowego i przewieżć cały system w dowolne miejsce.

  Inwestor może liczyć na specjalną aplikację umożliwiającą stały pogląd w czasie rzeczywistym.

   

 • Monitorowanie pojazdów

  Monitorowanie pojazdów

  To oferowany przez Agencję Ochrony Legion system monitorowania pojazdów oparty jest na technologii GPS – GPRS. Oferta skierowana jest do szerokiego grona Klientów, użytkowników aut służbowych, prywatnych, jak również firm dysponujących pojazdami technicznymi wszelkiego rodzaju.
  Instalacja urządzenia monitorującego pojazd daje wiele możliwości znacznie wpływających na zwiększenie wydajności pracy. W pojeździe zamontowane zostaje urządzenie, które pozwala na jego pełną kontrolę w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość dokładnego zlokalizowania pojazdu, wytyczania pokonywanych tras, miejsc postojów oraz ich długości, wskazania prędkości, z jaką pojazd się porusza. Ważnym aspektem jest możliwość zlokalizowania i unieruchomienia pojazdu w przypadku kradzieży oraz natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb. Dzięki dodatkowemu zasilaniu możliwe jest działanie urządzenia także po odłączeniu akumulatora. Zastosowanie systemu monitoringu pojazdów znacznie redukuje koszty utrzymania pojazdu, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracownika oraz wydajności jego pracy.
  Istotnym atutem systemów monitorowania pojazdów jest możliwość zamontowania urządzeń dodatkowych:

  • – czujnika zużycia paliwa
  • – przełączników zmiany trybu pracy ( np. jazda służbowa – prywatna wykorzystywana w pracy przedstawicieli handlowych)
  • – czytników kart pozwalających na identyfikację kierowcy, jego czasu pracy, ilości przejechanych kilometrów.

   

   

 • Monitoring wizyjny

  Monitoring wizyjny

  Agencja Ochrony Legion oferuje usługę podglądu wizyjnego powierzonych nam obiektów przez Internet. Obraz z obiektu odbierany jest w Centrum Monitoringui całodobowo obserwowany przez dyżurnego operatora. Jest to zdalny, zewnętrzny monitoring systemów telewizji przemysłowej, działający przez całą dobę 24h, on-line, wspierający działania stałej i doraźnej ochrony fizycznej. Możliwy jest dostęp dla Klientów przez sieć internetową na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach.
  Zdalny monitoring wizyjny to niezawodny i bezpieczny, a przy tym niedrogi sposób ochrony obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, instytucji państwowych, przedsiębiorstw prywatnych, placów budowy, wszelkiego rodzaju składów i magazynów, stacji paliw, parków, parkingów, gospodarstw rolnych, rybackich, leśnych oraz terenów mieszkalnych. W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia.
  W ofercie Agencji Ochrony Legion dostępny jest na preferencyjnych warunkach monitoring miejski. Jest to nie tylko narzędzie dowodowe, służące w przypadku rozstrzygania spraw związanych z wykroczeniami i przestępstwami karnymi, może być również pomocne w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, zwłaszcza tych organizowanych na większą skalę. Monitoring wizyjny staje się często pomocny w potrzebie szybkiej oceny sytuacji, co znacznie ułatwia pracę Policji i Służb Miejskich.

   

   

 • Ochrona imprez masowych

  Ochrona imprez masowych

  Agencja Ochrony Legion zajmuje się zabezpieczaniem wszelkiego rodzaju imprez od meczów piłkarskich i koncertów po imprezy firmowe i okolicznościowe (zgodnie z ustawą z dn.20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
  Pracownicy ochrony i służb porządkowych Agencji Ochrony Legion są odpowiednio przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, a ich działaniami kierują osoby posiadające uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa. Wszyscy są umundurowani, wyposażeni w identyfikatory oraz posługują się środkami przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony imprez masowych dysponują środkami łączności zewnętrznej i wewnętrznej, co pozwala na sprawną koordynację działań.
  Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia każdorazowo przygotowywany jest plan ochrony imprezy. Uwzględnia on rodzaj imprezy, przewidywany czas jej trwania, liczbę uczestników, topografię obiektu, a także możliwość wystąpienia potencjalnych i realnych zagrożeń. W zależności od charakteru imprezy dysponujemy sprzętem logistycznym oraz dodatkowymi zabezpieczeniami (bramki, płotki zaporowe itp.).

   

 • Sprzątanie

  Sprzątanie

  Agencja Ochron Legion realizuje usługi porządkowe dla szerokiego grona Klientów.
  W zakresie usług porządkowych oferujemy utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, handlowych, usługowych, ciągach komunikacyjnych. Pracę wykonujemy w sposób nieuciążliwy dla personelu i klientów obiektu, troszcząc się o komfort Klienta oraz utrzymanie prestiżowego wizerunku budynków. Dostosowujemy się do harmonogramu pracy placówki, do którego dostosowujemy nasze godziny pracy. Świadczymy usługi dbając zarówno o czystość wewnątrz budynków, jak i na terenach zewnętrznych: zamiatanie i odśnieżanie parkingów, chodników, placów oraz koszenie terenów zielonych.

   

Zaufali nam

Back to top of page