Agencja Ochrony Legion sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanych dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Agencja Ochrony Legion sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Grunwaldzkiej 4, 34-120 Andrychów, posiadająca NIP: 5512615523, regon: 122654247, e-mail: biuro@legionochrona.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO, w celu
– zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia,
– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– w razie potrzeby weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy.
Państwa dane mogą zostać w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji umowy, udostępnione innym podmiotom – naszym podwykonawcom. Odbiorcami danych będą
też instytucje upoważnione z mocy prawa.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej , jak również nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu .
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt: iod.legionochrona@grupaformat.pl
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Comments are closed.