Usługi porządkowe – Sprzątanie

Agencja Ochron Legion realizuje usługi porządkowe dla szerokiego grona Klientów.

W zakresie usług porządkowych oferujemy utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, handlowych, usługowych, ciągach komunikacyjnych. Pracę wykonujemy w sposób nieuciążliwy dla personelu i klientów obiektu, troszcząc się o komfort Klienta oraz utrzymanie prestiżowego wizerunku budynków. Dostosowujemy się do harmonogramu pracy placówki, do którego dostosowujemy nasze godziny pracy. Świadczymy usługi dbając zarówno o czystość wewnątrz budynków, jak i na terenach zewnętrznych: zamiatanie i odśnieżanie parkingów, chodników, placów.