Patrole interwencyjne

Patrole interwencyjne to jeden z podstawowych filarów działania systemu monitoringu. Pracownicy patroli wyposażeni są w nowoczesny system łączności z Centrum Monitoringu Agencji Ochrony Legion. Wzbudzenie alarmu poprzez czujniki lub przy użyciu przycisków napadowych ochranianego obiektu powoduje natychmiastowe przesłanie informacji do Centrum Monitoringu. Dyżurny Centrum działa zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa i natychmiast uruchamia grupy interwencyjne w celu szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Centrum monitoringu działa całą dobę, odpowiedzialne i solidne wykonywanie usługi polega bowiem na szybkości i sprawności działania patroli interwencyjnych. Grupy interwencyjne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji usługi i przez cały czas akcji pozostają w stałej łączności z dyżurnym stacji monitorowania alarmów informując o aktualnej sytuacji na chronionym obiekcie. Dyżurny Centrum Monitoringu informuje w międzyczasie o zaistniałym zdarzeniu właściciela obiektu lub osobę wyznaczoną do kontaktu.

Przywiązujemy dużą wagę do właściwego doboru i wyszkolenia pracowników ochrony, naszym priorytetem jest podjęcie zawsze szybkiej i skutecznej interwencji. Dbamy przede wszystkim o poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów. Wszyscy pracownicy są wysoko wykwalifikowanie, sprawni fizycznie, potrafią szybko podejmować właściwe decyzje.