Ochrona imprez masowych

Agencja Ochrony Legion zajmuje się zabezpieczaniem wszelkiego rodzaju imprez od meczów piłkarskich i koncertów po imprezy firmowe i okolicznościowe (zgodnie z ustawą z dn.20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Pracownicy ochrony i służb porządkowych Agencji Ochrony Legion są odpowiednio przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, a ich działaniami kierują osoby posiadające uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa. Wszyscy są umundurowani, wyposażeni w identyfikatory oraz posługują się środkami przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony imprez masowych dysponują środkami łączności zewnętrznej i wewnętrznej, co pozwala na sprawną koordynację działań.

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia każdorazowo przygotowywany jest plan ochrony imprezy. Uwzględnia on rodzaj imprezy, przewidywany czas jej trwania, liczbę uczestników, topografię obiektu, a także możliwość wystąpienia potencjalnych i realnych zagrożeń. W zależności od charakteru imprezy dysponujemy sprzętem logistycznym oraz dodatkowymi zabezpieczeniami (bramki, płotki zaporowe itp.).