Ochrona fizyczna

Agencja Ochrony Legion świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia własnymi, wykwalifikowanymi agentami ochrony, którzy posiadają fachową wiedzę, doświadczenie i sprzęt potrzebny do wykonywania zlecenia.

Ochrona osób ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej naszych klientów, a ochrona mienia polega na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrony fizycznej podejmujemy się we wszystkich obiektach, bez względu na ich wielkość, lokalizację czy charakter. Chronimy już ponad 2000 obiektów, w tym domy prywatne, sklepy, galerie handlowe, banki, sądy, inne urzędy państwowe oraz wiele firm prywatnych.

Agencja Ochrony Legion zatrudnia obecnie ponad 60 pracowników, w których zakresie leży świadczenie usług ochrony osób i mienia. Realizacja wszelkich wyzwań związanych z ochroną osób i mienia odbywa się z uwzględnieniem obowiązującego prawa, poszanowaniem interesu Klienta, oraz z zachowaniem wysoko cenionych przez nas zasad etyki i sztuki zawodowej.