Monitoring obiektów

W ofercie Agencji Ochrony Legion znajduje się również usługa stałego monitorowania obiektów. Po zainstalowaniu systemu alarmowego na obiekcie zostaje on podłączony do całodobowego Centrum Monitoringu. Istnieje również możliwość dostosowania i modernizacji istniejącego już systemu alarmowego Klienta do wymagań naszego Centrum Monitoringu.
Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operator Centrum Monitoringu podejmuje właściwą dla danego zdarzenia decyzję: informuje o zaistniałym zdarzeniu właściciela obiektu, policję, straż pożarną lub wysyła patrol interwencyjny.
W razie stwierdzenia awarii systemu alarmowego dyżurny wysyła do Klienta serwis techniczny działający 24h.