Konwoje i inkaso

Agencja Ochrony Legion zajmuje się również konwojowaniem wartości pieniężnych. Jest to działalność polegająca na przewożeniu wartości pieniężnych przez konwojentów poza obiekt przedsiębiorcy, gwarantująca ochronę środków przed kradzieżą lub napadem.

Wykwalifikowani i specjalnie tym zakresie przeszkoleni pracownicy Agencji Ochrony Legion upoważnieni są do przyjmowania wartości pieniężnych od zleceniodawcy, przewożenia ich i zdawania w określonym miejscu lub instytucji bankowej. Z uwagi na wysokie ryzyko i szczególną odpowiedzialność do konwojowania pieniędzy delegowani są pracownicy o najwyższych kwalifikacjach. Przygotowywanie każdego konwoju planowane jest z wielką starannością i uwzględnia wszelkie możliwe do przewidzenia czynniki zagrożenia. W celu zmniejszenia ryzyka utraty konwojowanych wartości są one dodatkowo objęte ubezpieczeniem.