Agencja
Ochrony Legion sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanych dalej: RODO) informujemy,
że:

 1. Administratorem
  Państwa danych osobowych jest firma Agencja Ochrony Legion sp. z o.o.
  z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Grunwaldzkiej 4, 34-120 Andrychów,
  posiadająca
  NIP: 5512615523, regon: 122654247, e-mail: biuro@legionochrona.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu

– zawarcia i wykonywania łączącej
nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie
trwania umowy lub do ich zakończenia,

– wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– w razie potrzeby weryfikacji
wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu
tej lub kolejnej umowy.

 • Państwa dane mogą zostać w minimalnym zakresie,
  niezbędnym do realizacji umowy, udostępnione innym podmiotom – naszym
  podwykonawcom. Odbiorcami danych będą
  też instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Posiadają
  Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz
  prawo do ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie.
 • Powołaliśmy
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt: ochronadanychosobowych1@gmail.com.
 • Podanie
  danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia  realizacji umowy.
 • W
  przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z
  przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
  zajmującego się ochroną danych osobowych.